decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Atjaunojamās enerģijas izmantošana

Atjaunojamās enerģijas izmantošana 21. gadsimta turpina pieaugt un cerams, ka sasniegs jaunus apgriezienus, lai spētu atbilst nepieciešamās elektrības pieprasījumam. Tai ir daudz vairāk izmantošanas iespēju nekā varētu šķist. Tomēr līdz ar to nāk arī citi izaicinājumi un nepieciešamība pēc attīstības ne tikai no enerģijas ražotājiem. Par to vairāk lasiet portālā www.ihned247.cz.

Enerģijas pielietojums nekad nav bijis tik liels kā mūsdienās un tas paver arī dažādus izaicinājumus. Atjaunojamā enerģija ir nākamais solis, lai atbrīvotos vai vismaz samazinātu neatjaunojamās enerģijas izmantošana apjomu. Atjaunojamo enerģiju ir iespējams izmantot dažādos veidos: elektroenerģijas ražošanai, apkurei, transportam u.c. Ne visi enerģijas veidi ir piemēroti dažādiem lietojumiem, līdz ar to ir nepieciešami dažādi uzlabojumi un pielāgojumi, lai nerastos neparedzētas problēmas. Plašās attīstības iespējas ļauj izmantot hidroenerģiju, vēja enerģiju, biomasu, kas ir organiskā viela, ģeotermālo enerģiju un saules enerģiju. Šos resursus var izmantot gan elektroenerģijas, gan siltuma ražošanā.

Katrs ikdienā izmanto enerģiju savam personālajam labumam – darbam un atpūtai., piemēram, ieslēdzot gaismu, kad paliek tumšs noteiktās telpās, lai skatītos televīziju u.c. Jau šobrīd daudzās attīstītajās valstīs ir iespējams izmantot atjaunojamo enerģiju, lai izbaudītu šādas priekšrocības, līdz ar to netiek patērēti tādi izsmeļamie enerģijas ražošanas resursi kā kokogles , nafta, gāze u.c. Eiropas Savienība vien ir veikusi un noteikusi dažāds normas, kas attiecas arī uz katru elektrības patērētāju. Tā kā enerģijas tirgi ir atvērti dažādai konkurencei, katrs var pats izvēlēties savu elektroenerģijas piegādātāju. Līdz ar to ir iespēja arī izvēlēties atjaunojamās enerģijas avotus. Tas attiecas arī uz Latviju, lai gan daudzi nemaz nemaina savu elektroenerģijas piegādātāju.

Apkurē un dzesēšanā kā skaitā ir mājokļu, ēku un rūpniecības apgādei ar siltumapgādi un karsto ūdeni. Šeit ļoti liela loma ir biomasai, kuru izmanto koģenerācijas spēkstacijās. Tajās ir iespējams ražot elektroenerģiju un arī siltumu, līdz ar to sniedzot daudz plašāku atjaunojamās enerģijas izmantošanu no viena avota.

Atjaunojamo enerģiju daudz vairāk izmantot arī dažādos transportos gan attiecībā uz personiskajiem transportlīdzekļiem, gan transportlīdzekļiem, kas ir paredzēti publikai, piemēram, elektriskie autobusi, taksometri u.c. Tādā veidā ir iespējams ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, kas savukārt ir daudz labvēlīgāk dabai un pašiem cilvēkiem. Protams, elektriskajiem transportlīdzekļiem ir nepieciešama arī attīstīta infrastruktūra, lai tos būtu iespējams ērti izmantot dažādās vietās, piemēram, personiskajām automašīnām noteikti vajag arī uzlādes stacijas konkrētajā apgabalā, kur tās atrodas atkarībā no kilometru skaita, kurus ir iespējams veikt bez uzlādes. Ja tomēr dažādu iemeslu dēļ nav iespējams iegādāties pilnībā elektronisku transportlīdzekli, ir iespējams izmantot transportlīdzekļus, kas atbalsta biodegvielas. Šīs degvielas ir iegūtas no organiskas vielas un to funkcionalitāte ļauj pilnībā aizstāt benzīnu un dīzeļdegvielu. Kā biodegvielas piemēru var minēt biodīzeļdegvielas, bioetanolu un biogāzes.

Atjaunojamās enerģijas izmantošana pēc vairākiem gadiem kļūst par ikdienu praktiski jebkurā mājsaimniecībā un dažādos publiskajos sektoros. Tādā veidā ir iespējams iegūt daudzas priekšrocības, kas noteikti neliks vilties gan patērētājus, gan piegādātājus. Šāda nākotne visdrīzākais sasniegs arī Latviju. Jau tagad ir iespējams novērot pāris elektrisko automašīnu uzlādes stacijas u.c. modernus risinājumus, lai samazinātu atkarību no neatjaunojamiem enerģijas resursiem. Iespējas katru dienu pieaug un aizvien vairāk cilvēku izvēlas interesantus risinājumus, kas uzlabo to ikdienu, kā arī vienlaikus palīdz videi. Šāda veida attīstība ir galvenais mērķi elektroenerģijas un transporta jomā tuvākos gados.

Rakstu izveidojuši mūsu atbalstītāji.

loading
×